Kas põllumajandusühistu on ühismajandite jäänuk või tootjatele kasulik koostöövorm? 

Põllumajandusuuringute Keskus tegi 2022. aastal uuringu “Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis”. Selle eesmärk oli anda ülevaade Eestis tegutsevate põllumajandusühistute struktuurist, liikmetest ja majandustulemustest 2020. aasta lõpu seisuga. Uuringu tulemustest ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika uue programmperioodi võimalustest annavad ülevaate Maaelu Teadmuskeskuse maamajanduse valdkonna peaspetsialist Kristine Tiirats ja Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik Ragne Lokk.

Mis tuuled lähiaastatel kalandussektoris puhuvad?

Euroopa Komisjon kiitis eelmise aasta lõpus heaks Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) 2021–2027 Eesti rakenduskava, mille eelarve koos Eesti kaasrahastusega on kokku 139 miljonit eurot. Euroopa Liidu panus sellest on üle 97 miljoni euro. Fondi vahendeid saab kasutada kalanduse arendamiseks kuni 2029. aasta lõpuni. Vaatame lähemalt, kuidas ja mismoodi on plaanis seda raha kalanduse hüvanguks kasutada.

Ära kõrveta pühade ajal toitu üle!

Akrüülamiid on saasteaine, mis tekib toiduvalmistamise käigus taimsete toitude kuumtöötlemisel, eelkõige röstimisel, küpsetamisel ja praadimisel. Miks on akrüülamiidid ohtlikud? Kuidas tagada tervislikum peolaud?

Põllumajandustootjate võidud ja kaotused 2021. aastal

Toidutootmise käigus tekib väga suurel hulgal andmeid, mille olulisus aina suureneb. Põllumajandustootjate kohta kogutavad raamatupidamisandmed on oluliseks indikaatoriks toidutootjate majandusliku olukorra seirel. Nii detailseid andmeid on võimalik analüüsida väikese viivitusega, mistõttu nüüd, 2022. aasta lõpul, avab selle statistika 2021. aasta telgitaguseid Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakonna juhataja Marju Aamisepp.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑