Kuidas tagatakse lisaainete kasutamise ohutus?

Olgu alustuseks öeldud, et kõik turul olevad toidud peavad olema ohutud tarbijale ja kindlasti ei tohi need sisaldada ohtlikke aineid. Tervisele ohututest lisaainetest on koostatud Euroopa Liidu lisaainete loetelu, milles on ära toodud nende lubatud kasutusalad.

Lisaainete toksikoloogilise ohutuse hindamisel arvestatakse aine mürgisuse andmeid nagu mõju ainevahetusele, krooniline ja subkrooniline mürgisus, kantserogeensus jne. Samuti arvestatakse andmeid lisaaine keemilise koostise, analüüsimeetodite, toidus toimuvate reaktsioonide ja soovitud kasutusalade kohta. Nende andmete põhjal määratakse aktsepteeritav päevadoos (ADI, acceptable daily intake), mille piires võib lisaaine tarbimist pidada ohutuks.

Eesti toit on hästi kontrollitud ja ohutu. Foto: Tiit Koha.

Eesti toit on hästi kontrollitud ja ohutu. Foto: Tiit Koha.

Lisaaine ohutuse vaagimisel hinnatakse ka seda, kui palju tarbija tõenäoliselt seda päevas tarbib. Uue lisaaine turule lubamisel arvestatakse lisaaine jaoks taotletavaid piirnorme ning seda sisaldavate toitude suurimaid päevaseid söödavaid koguseid. Lisaaine kasutus loetakse ohutuks ainult siis, kui kõikide eri toitude kaudu saadav lisaaine kogus päevas jääb alla ADI ehk aktsepteeritava päevakoguse. Juba kasutada lubatud lisaaine kasutusala laiendamisel mõne toidu või toidugrupi võrra hinnatakse samuti lisaaine tarbimist, et näha, kas on nö ruumi selle lisaaine kasutuse laiendamiseks.

Mõnikord on küsitud ka, kuidas mõjutab lisaaineid toidu kuumutamine. Erinevalt mikroorganismidest, mis kuumutamisel tavaliselt hävinevad, lisaained üldjuhul – kui kasutatakse tavapäraseid töötlemistehnoloogiaid – kuumutamisel ei lagune. Mittelagunemine on positiivne omadus, kuna sellisel juhul ei teki uusi ühendeid/aineid, mis võivad tervisele ohtlikud olla.

Olemasolevatele teadusandmetele ning nende põhjal tehtud toksikoloogilise ohutuse ja tarbimisulatuse hinnangutele toetudes saab öelda, et lisaainete toidus kasutamine ettenähtud kasutusalade ulatuses, ei kujuta inimese tervisele ohtu.

Loe lisaainete kohta lähemalt Põllumajandusministeeriumi koduleheltVeterinaar- ja Toiduameti kodulehelt, Toiduliidu lehelt www.tunnetoitu.ee.

Anneli Tuvike, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Advertisements

Sildid:

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: