Eesti kasutab põllumajanduses taimekaitsevahendeid säästlikult

Aastatel 2006-2012 vähenes taimekaitsevahendite kasutamine Eesti põllumajanduslikes majapidamistes ligi viiendiku võrra. See näitab taimekaitsevahendite optimeeritud ja säästlikku kasutamist, kirjutab põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep.

2012. aastal kasutati Eesti põllumajanduslikes majapidamistes taimekaitsevahendeid kokku 691,9 tonni, mis on 14% ehk 112,3 tonni vähem kui 2011. aastal. Kui 2006. aastal kasutati põllumajandusmaal taimekaitsevahendeid 1,02 kg/ha, siis kuus aastat hiljem kasutati Statistikaameti andmetel juba ligi 18% vähem ehk 0,85 kg/ha.  Perioodil 2006-2009 kasutati Eestis taimekaitsevahendeid keskmiselt 1,0 kg/ha.

Hoolimata sellest, et nii 2007. kui 2010. ja 2011. aasta on trendikõveral kerge jõnksuga kasvuaastad, siis viimase kuue aasta taimekaitsevahendite kasutamise andmed näitavad selget langustrendi.

Hoolimata sellest, et nii 2007. kui 2010. ja 2011. aasta on trendikõveral kerge jõnksuga kasvuaastad, siis viimase kuue aasta taimekaitsevahendite kasutamise andmed näitavad selget langustrendi.  Haritava maa hulka loetakse nii põllumaa, mitmeaastased istandikud, heina-ja karjamaad.

Näiteks Hollandis kasutati aga samal ajal nelja aasta kesmisena taimekaitsevahendeid põllumajandusmaal 8,8 kg/ha, USAs 2,2 kg/ha ning Hiinas 10,3 kg/ha. Seega on Eesti toimetanud põllumajandusmaal taimekaitsevahenditega säästlikult juba aastaid.

Kõrge kasutuskoormusega paistavad teiste seast silma ka Ladina-Ameerika 6,7-15,3 kg/ha ja Ida-Aasia riigid 10,3-13,1 kg/ha. Viimaste aastate “esikoha” omanik on Kariibi mere regioonist Bahama, kus kasutati taimekaitsevahendeid nelja aasta keskmisena 59,4 kg/ha.

Loe lähemalt: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/18/the-world-uses-billions-of-pounds-of-pesticides-each-year-is-that-a-problem/

Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta. Allikas: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2013/08/pesticide-use-farms.png

Tänapäevases põllumajanduses käsitletakse integreeritud taimekaitse põhimõtetel põhinevat tootmist kui keskkonda säästvat ja puhast toodangut tagavat erinevate meetmete oskuslikult seostatud kasutamist, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni. Oluline aspekt on taimekaitsevahendite õige ajastus ja nende optimaalne kasutamine ehk maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks kasutatakse piisav kogus toodet.

Evelin Hillep, taimekaitse büroo juhataja

 

Samal teemal: 

 

Sildid:, ,

About Maaeluministeerium

Maaeluministeerium tegeleb maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ja elluviimisega, koordineerib looma- ning taimekaitsega seotud tegevusi, koostab põllumajanduslike rakendusteaduste riiklike programme ja korraldab nende täitmist ning mõju hindamist, lisaks osaleb riigi kutse- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel, korraldab põllumajanduse teadus- ja arendustegevust ning põllumajandusharidust. koordineerib Eesti maaelupoliitikat ja viib ellu Euroopa Liidu (EL) ühist põllumajanduspoliitikat ning Eesti maaelu arengukava, arendab põllumajandustootjate turule suunatust ning töötab põllumajandustootmise elujõu tagamise nimel, kavandab ja viib ellu Eesti kalanduspoliitikat, mille eesmärk on arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet, kujundab Eesti söödaohutuse, loomatervise ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda, korraldab toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamist.

2 responses to “Eesti kasutab põllumajanduses taimekaitsevahendeid säästlikult”

  1. Heino Lõiveke says :

    Muidugi on see meeldiv, et kg-des taimekaitsevahendeid põllumaa ha kohta Eestisi vähem kasutatakse kui varem. Aga tegelikult see ei näita objektiivset pilti kuna ei ole arvestatud kui palju kasutatakse taimekaitsevahendeid toimeaines ha kohta. Kui arvestus oleks tehtud toimeaines, kas siis ka oleks selline positiivne pilt ?

    • Karin V. says :

      See on hea küsimus, mis vajab täpsustamist. Tegeleme.

%d bloggers like this: