Hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendite arv väheneb

Hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendite arv vabamüügis väheneb aasta-aastalt. Karmistunud nõuete ja uute teadusuuringute valguses vaadatakse taimekaitsevahendite kasutuslubasid pidevalt üle ning piiratakse nende müüki ja kasutust. Milliseid alternatiivseid taimekaitselahendusi tuleks koduaias kasutada, selgitab Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna registreerimise büroo peaspetsialist Uku Rooni.

Tänase seisuga on hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendeid registris 44, kuid mõned on juba lähikuudel kadumas ja üldine vähenemistrend jätkub. Ei ole ka oodata, et turule tuleks palju mitteprofessionaalsetele kasutajatele mõeldud uusi tooteid.

Kasutust piiratakse inimeste tervise ja keskkonna kaitseks

Kindlustamaks taimekaitsevahendite piisavat ohutust viiakse aegajalt läbi täiendavaid uuringuid või vaadatakse üle juba väljastatud lube. Uute uuringutulemuste, ümberklassifitseerimise või karmistunud nõuete valguses võivad muutuda väljastatud loa tingimused – näiteks keelatakse toote müük ja kasutamine hobiaednikele.

mesilane-oiel-allikas-pollumajandusministeerium

Taimekaitseseadus keelab hobiaednikel kasutada tooteid, mis on klassifitseeritud mürgisteks, väga mürgisteks, kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks.

Pärast toote keelustamist, antakse turustajatele kuni 6 kuud ajapikendust, mille jooksul võib olemasolevad varud müüa. Pärast seda antakse kasutajale ajapikendust veel kuni 1 aasta, et kasutada ära, ladustada või kõrvaldada olemasolevad varud.

Hiljuti juhtus nii toodetega Decis Mega (deltametriin), Effector (ditianoon) ja Topas 100 EC (penkonasool).

Miks kolm laiatarbetoodet hobiaednike valikust eemaldati?

  • Decis Mega on insektitsiid, mille toimeaineks on deltametriin. Toode lubati ekslikult vabamüüki 2014. aastal. Decis Mega on aga klassifitseeritud allaneelamisel mürgiseks, mistõttu on seda lubatud kasutada vaid professionaalsel kasutajal. Otsus selle kohta võeti vastu möödunud aasta 6. juulil. Seega võis Decis Mega müüa veel 6. jaanuarini 2017 ja taimekaitsetunnistuseta kasutada 1 aasta jooksul peale seda (kuni 6. jaanuar 2018).
  • Effector on fungitsiid, mille toimeaineks on ditianoon. Toodet kasutatakse kärntõve vastu luuviljalistel. Euroopa Liidus ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ning pakendamist reguleeriva CLP määruse kohaselt ümberklassifitseeritult on Effector kantserogeenne ja allaneelamisel mürgine.

Toodet on lubatud hobiaednikele müüa 17. aprillini 2017 ja ilma taimekaitsetunnistust omamata kasutada 17. aprillini 2018. Hobiaednikele mõeldud alternatiivseid tooteid kärntõve vastu hetkel turul ei ole.

  • Topas 100 EC on fungitsiid, mille toimeaineks on penkonasool. Toode on süsteemne fungitsiid, mida kasutatakse mitmesuguste taimedel esinevate seenhaiguste vastu. CLP määruse kohaselt on Topas 100 EC ümberklassifitseeritud, kui arvatavasti loodet kahjustava toimega (reproduktiivtoksiline). Toodet on lubatud vabamüügis müüa 18. maini 2017 ja ilma taimekaitsetunnistust omamata kasutada 18. maini 2018.

 Alternatiivse lahendusena on mõningatel juhtudel vastavalt kahjustajale ja kasutusalale võimalik valida mõni teine vabamüügis olev taimekaitsevahend.

Mida teha, kui kultuurile ja kahjustajale sobivat toodet vabamüügis ei leidu?

Väikeaedadesse sobivad hästi mahepõllumajanduslikud võtted. Taimekahjureid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, lubatud looduslikud taimekaitsevahendid, kahjustuskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine ja mehaanilised tõrjevõtted. Tänu sellele ei jää taimedesse ka taimekaitsevahendite jääke.

Piisava vajaduse korral tuleks kaaluda taimekaitsekoolituse läbimist. Professionaalsele kasutajale lubatud taimekaitsevahendeid on möödunud aasta lõpu seisuga taimekaitsevahendite registris 408. Kuna tegu on nii inimesele kui keskkonnale ohtlikumate ainetega, siis eeldavad nad kasutajalt ka suuremat teadlikkust. Kolmepäevase koolituse ja eksami eduka sooritamise järel väljastatakse taimekaitsetunnistus viieks aastaks. Kui koolituse läbimine siiski otstarbekas ei tundu, on võimalus tellida taimekaitseteenus professionaalselt kasutajalt.

Hobiaednikke aitab taimekahjustajate tõrjumisel integreeritud taimekaitse

Taimekahjustajate leviku ennetamiseks ja tõrjeks on hobiaednikul soovitav rakendada integreeritud taimekaitse põhimõtteid. See on bioloogiliste, mehaaniliste ja keemiliste taimekaitselahenduste hoolikas kombineerimine, et hoida taimekahjustajad majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel.

Taimekaitsevahendeid, mille seast valida, jääb hobiaednikele järjest vähem. Seda põhjustab ühelt poolt toodete vabamüügist eemaldamine ja teiselt poolt väheste uute toodete turule tulemine. Põhjus, miks mõned näiteks teistes riikides müügil olevad tooted Eesti turule ei jõua, peitub Eesti väiksuses. Tootega turule tulemiseks on turustajal vaja esitada avaldus ja läbida turule lubamise protsess, mis aga ei tasu ennast ära tulevaste klientide väikese arvu tõttu.

Põhilised lahendused hobiaednikele on läbida taimekaitsekoolitus, tellida pritsimisteenus või kasutada mahepõllumajanduslikke ja integreeritud taimekaitse võtteid.

Integreeritud taimekaitse kohta vaata lisaks: https://www.agri.ee/sites/default/files/content/taimekasvatus/integreeritud-taimekaitse-pohimotted.pdf

Uku Rooni, Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna registreerimise büroo peaspetsialist

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: