Eesti toiduainetööstustele oli esimene poolaasta edukas

Septembrist oktoobri alguseni on Eesti toidu kuu, mille jooksul pööratakse mitmesuguste üritustega tähelepanu kodumaisele toidule. Sellest, kuidas läheb Eesti toiduainetööstuse ettevõtetel, annab ülevaate Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna nõunik Eveli Naaris.

Toiduainetööstuse toodang
Joonis 1. Toiduainetööstuse toodang, müügitulu, kulud ja kogukasum 2017. a I poolaastal, mln € Allikas: Statistikaamet, MEM arvutused

Statistikaameti kõige värskemad avaldatud andmed kajastavad 2017. a I poolaasta olukorda. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on Eesti toiduainetööstuse (kaasa arvatud joogitööstus) põhinäitajad paranenud (vt joonist 1). See on tõenäoliselt osaliselt tingitud nii üldisest majandusseisu paranemisest kui ka toidukaupade hindade tõusust.

Toiduainetööstuse toodangu väärtus 2017. a I poolaastal ulatus 740 miljoni euroni. Seda oli võrreldes eelmise aasta sama ajaga 7 protsenti rohkem. Toiduainetööstus teenis aasta esimeses pooles 933 miljonit eurot müügitulu, mida on 9 protsenti rohkem kui aasta varem. Kulud kasvasid samal ajal 5 protsenti ja moodustasid 874 miljonit eurot.

Toiduainetööstuse kogukasum ja ettevõtete tööviljakus kasvasid

Kuna toiduainetööstuse kulud 2017. a I poolaastal olid mõnevõrra väiksemad kui tulud, kasvas ka teenitud kasum. Toiduainetööstuse 2017. a esimese kuue kuuga saadud kogukasum oli 59 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud 134%. Tegevusharude lõikes oli aastaga suurim kogukasumi kasv pagari-, piima-, puu- ja köögivilja ning joogitööstuse ettevõtetes. Kasum vähenes enim liha- ja kalatööstuse ettevõtetes.

2017. a esimese kuue kuuga on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud Eesti toiduainetööstuse ettevõtete tööviljakus pea 26% võrra ehk 12 000 euroni töötaja kohta. Tööviljakus = puhas lisandväärtus/ keskmine tööga hõivatud inimeste arv. Suurima kasvu tööviljakuses saavutasid piima-, loomasööda-, puu- ja köögivilja ning kalatööstuse ettevõtted.

Kui võrrelda Eesti toidu- ja joogitööstuste tööviljakuse näitajat ELi keskmise ja meie naaberriikide omaga, siis viimastel Eurostatist saadaolevatel, 2014. a andmetel (vt joonist 2) on Eestis olukord tunduvalt parem kui Lätis ja Leedus, aga siiski on tööviljakus pea kaks korda väiksem ELi riikide keskmisest ning kaugel maas Saksamaast, Soomest ja Rootsist. Seega on Eesti ettevõtete jaoks jätkuvalt oluline panustada tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvu läbi uudsete lahenduste kasutusele võtmise ja tootmistehnoloogia uuendamise.

EL riikide lisandväärtus
Joonis 2. ELi riikide toiduainetööstuste lisandväärtus töötaja kohta 2014. aastal, tuh € Allikas: Eurostat, MEM arvutused

Kui soovite oma silmaga näha kuidas toiduainetööstuse ettevõtete käsi käib, saab avatud toidutööstuste nädala raames 9.–13. oktoobrini külastada 26 erinevat toidu- ja joogitootmisega tegelevat ettevõtet üle Eesti. Uuri lähemalt Eesti toidu veebilehelt ja registreeri end külastusele, kohti veel on!

* Tööviljakus = puhas lisandväärtus / keskmine tööga hõivatud inimeste arv.

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: