Digitaalsed arengud põllumajandussektoris lihtsustavad igapäevatööd

Digiteerimine ja e-lahenduste kasutamine on üks võimalusi põllumajandussektori ning maapiirkondade jaoks täiendavate kasvuvõimaluste loomiseks ja valdkonna arendamiseks. Kõik selleks, et põllumajandussektorit nutikamaks muuta, kirjutavad Maaeluministeeriumi toiduhügieeni büroo juhataja Ingrid Vesmes ja taimetervise osakonna nõunik Martin Kukk.

Pixaby_TheDigitalArtist.jpg
Pixabay: The Digital Artist

Tervitatavad arengud toiduohutuse valdkonnas

Mai lõpus võitis Eesti suurima äriideede konkursi „Ajujaht“ XI hooaja toiduohutuse digitaalne töölaud FoodDocs. Süsteem on välja arendatud selleks, et aidata toidukäitlejatel täita toiduohutusnõudeid ning digiteerida ettevõtte loomise ja töös hoidmisega seotud paberimajandust. Veelgi enam − FoodDocs on üles ehitatud selliselt, et enesekontrolliplaan, mis on toidukäitlemisettevõttes kohustuslik, hõlmaks vaid konkreetsele ettevõttele olulist infot. Et kõik ohud, riskid ja vajalikud meetmed kirja saaksid, peitub näiliselt lihtsa ja kiire töölaua taga targaks arendatud süsteem, mille täiendamiseks on FoodDocs pidanud nõu ka Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga. Koostöö jätkub, sest sihitakse parima tulemuse poole ning palju küsimusi tekib alles töö käigus.

FoodDocs ei ole ainus võimalus enesekontrolliplaani koostamiseks, kuid pakub ainsana digitaalset lahendust. Käitlejatel on alati võimalus koostada enesekontrollplaan ise, kasutades juhendmaterjale, sobivat hea tava juhendit või võttes appi konsultandid, kes pakuvad plaani koostamise teenust. Võimalusi on mitu ning igaühel on võimalus valida omale sobiv.

FoodDocs Logo.jpg

FoodDocsi eesmärk on pakkuda oma teenust kõigis toidukäitlemise valdkondades, kuigi algust tehti toitlustuse ja jaekaubanduse alal. Tänu sellele, et toiduvaldkonnas rakenduvad kogu Euroopa Liidule ühised otsekohalduvad õigusaktid, saab FoodDocs laieneda ka väljapoole Eestit. Muidugi tuleb siis töölauda mugandada kohalike nõuetega vastavaks.

Lisaks enesekontrolliplaani koostamisele pakub FoodDocs selle haldamisega seotud teenust, vajalike dokumentide loomist, seirelehtede täitmist ning automaatseid meeldetuletusi ja teavitusi.

Riik saab lisaks pakkuda jätkuvat koostöövalmidust, et FoodDocsi digitaalse töölaua abil koostatud enesekontrolliplaanid kajastaksid kõiki olulisi nõudeid. Samuti saab riik ise liikuda veelgi parema e-teenuse pakkumise suunas, et digitaalse enesekontrolliplaani loomiseks käitlejalt saadud andmed kanduksid automaatselt Maaeluministeeriumi kliendiportaali ning riigi teavitamine seeläbi lihtsustuks.

Taimekasvatuses aitavad rakendused igapäevatööd lihtsustada

Ka taimekasvatuse vallas on Eestis arendatud palju uuenduslikke rakendusi, mille eesmärk on lihtsustada põllumajandusettevõtja igapäevast tööd. Kõige prominentsemalt on esile kerkinud talude juhtimissüsteemid (nt VitalFields, eAgronom), mis muu hulgas võimaldavad salvestada põldudel tehtud töid, plaanida tulevasi tegevusi, jälgida põllu kaupa kasutatud sisendite hulka ja talu laoseisu.

vitalfields
https://www.vitalfields.com/et/

Sarnaselt FoodDocsile on ka talude juhtimissüsteemide arendajad aktiivselt tegelenud põllumajandusettevõtjatele seatud riiklike nõuete rakendustesse põimimisega, et talunik saaks automaatselt märguandeid töödel, kus peab nõuetega arvestama (näiteks taimekaitsevahendite kasutamisel). Lisaks on rakendustes üha enam tekkimas funktsioone, mis võimaldavad sisendandmete põhjal  anda talunikule soovitusi tulevasteks tegevusteks (näiteks väetusnormide arvutamiseks).

Häkatonil otsitakse uudseid ideid targemaks tootmiseks

Kindlasti on veel paljugi teha, et soodustada tehnoloogiate arendajate ja riigi ning põllumajandusettevõtete koostööd. Näiteks võiks senisest enam luua võimalusi riigi kogutavate põllumajandusandmete kasutuseks tehnoloogiate arenduses ning tehnoloogiate efektiivseks rakendamiseks põllumajandusettevõtetes. Põllumajanduse arendamiseks on vaja uudseid ideid, et targemalt toota, analüüsida ja kasvatada.

8.‒10. juunil toimub põllumajanduslik häkaton, mille eesmärk on koguda innovaatilisi ideid, mis aitaksid põllumajandust arendada. Lisainfo: http://garage48.org/events/garage48-tech-for-agriculture

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: