Mesilastele korjealade rajamiseks sobiv seemnesegu

Suur osa inimeste toidust on otseselt või kaudselt seotud putuktolmlemisega, samuti mõjutavad tolmeldajad elurikkust laiemalt. Seetõttu on väga oluline soodustada mesilaselaadseid. Järjest intensiivsem põllumajandus muudab põllumajandusmaastiku ühetaolisemaks, mille tagajärjel jääb tolmeldajatele sobivaid toidutaimi ja elupaiku üha vähemaks. Suurendades põllumajandusmaastikus nektarit ja õietolmu pakkuvate õistaimede hulka ja mitmekesisust, saame tõsta tolmeldajate arvukust. Ühe võimalusena aitab tolmeldajate arvukuse kasvule kaasa korjetaimede segude kasvatamine põllumaadel, kirjutavad Liina Talgre ja Indrek Keres Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudist.

maablogisse
Korjetaimede põld 25.06 (I.Keres ja L. Talgre)

 

Alates 2017. aastast on Eesti Maaülikoolis uuritud korjetaimede segudeks sobivaid taimeliike ja välja töötatud üheaastastest liikidest koosnev segu mesilaste korjealade rajamiseks. Segude koostamisel lähtuti põhimõttest, et see peab olema võimalikult pika õitseajaga ja umbrohuga konkurentsivõimeline ning kõik segusse valitud liigid peavad katseperioodi lõpus ka alles olema – see tähendab, et ükski liik ei tohiks olla konkurentsitingimustes taimikust välja langenud. Lisaks arvestati, et seemnesegusse valitud liigid ei muutuks järgnevates kultuurides põlluumbrohtudeks ning nende seeme oleks kergesti kättesaadav ja odav. Mineraalväetisi ja taimekaitsevahendeid korjetaimede kasvatamisel ei kasutata.

Katseandmed näitavad, et kõiki eespool mainitud kriteeriume arvesse võttes sobivad korjetaimede segusse kõige paremini harilik kurgirohi, harilik keerispea ja harilik tatar, suhtega vastavalt 20:60:20% nende liikide täiskülvisenormist. Umbrohtumuse allasurumiseks tuleks kõikide liikide külvisenormi proportsionaalselt suurendada, kasutades 1,5- kuni 2-kordset normi.

Kurgirohust, keerispeast ja tatrast koosnev seemnesegu tuleb külvata mitte  varem kui mai keskel, et vältida külmaõrna tatra võimalikke külmakahjustusi. Selles segus alustab esimesena õitsemist tatar, seejärel keerispea ja viimasena kurgirohi ning segu pakub korjet keskmiselt 1,5 kuud. Mõlemal katseaastal hakkasid meemesilased õisi külastama kohe esimeste õite avanemisel. Külastati kõikide segus olnud liikide õisi, kuid kõige vähem pakkus mesilastele huvi tatar. Tatar on küll kõrge nektarierituse potentsiaaliga, kuid 2017. aasta kasvuperiood oli liiga jahe, 2018. aasta aga vastupidi kuum ja kuiv ning seetõttu oli mõlemal aastal tatra nektarieritus pärsitud. Mesilaste huvi taimede külastamiseks säilis mõlemal aastal taimiku õitsemise lõpuni. Seemnesegu arvestuslik külvipind ühe mesilaspere kohta võiks olla 0,2–0,5 hektarit, see tähendab et  ühe hektari kohta võiks olla 2–5 mesilasperet. Kindlasti mängib tarude arvus hektari kohta rolli ka konkreetse aasta ilmastik, millest sõltub taimede eritatav nektarikogus.

Korjetaimede kasvatamiseks sobib paremini künnipõhine mullaharimine. Samas näitas katse, et korjetaimede kasvatamine on võimalik ka minimeeritud harimist kasutades, kuid siis tuleb arvestada, et selline võte sobib vaid madala umbrohtumuse fooniga põldudele.

Kurgirohu, keerispea ja tatra seguga korjealade rajamine rikastab külvikorda ning segus olevatel liikidel ei ole sarnaseid kahjureid ja haigusi külvikorra põhikultuuridega. Järelikult sobib segu kasutada ka suvise vahekultuurina talirapsi ja -rüpsi või taliteraviljade ees.

Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine on üks Eesti maaelu arengukava 2014–2020 prioriteete, mille täitmisesse panustab muuhulgas keskkonnasõbraliku majandamise toetus koos mesilaste korjealade rajamise lisategevusega. Kuigi mesilaste korjealade rajamise lisategevuse elluviijate arv ja pindala on aasta-aastalt suurenenud, on korjealade veelgi ulatuslikuma laienemise üks võimalikke pidureid eri korjetaimeliikide puhaskultuurina kasvatamise nõue. Korjetaimede seemnesegude väljatöötamiseks tellis Maaeluministeerium Eesti Maaülikoolist uuringu, mida rahastati Eesti maaelu arengukava 2014–2020 eelarvest ning mille tulemusi saab arvesse võtta põllumajanduskeskkonnatoetuste nõuete tõhusamaks rakendamiseks.

 

2 kommentaari “Mesilastele korjealade rajamiseks sobiv seemnesegu

  1. Tere, see on väga tore artikkel, kuid pria mesilaste korjeala toetusnõuded näevad ette, et erinevate kultuuride segu ei tohi määruse järgi külvata. Põllul peavad asuma kultuuride puhaskülvide alad. Talvel seda küsimust uurides sain sellise ametliku vastuse. Seega, siin võiks nüüd asjaosalised ministeeriumist teadlaste ja põllumeestega koostööd teha. Loomulikult ei peaks sellepärast vahekultuuride segude külvi tegemata jätma, kuid selle dissonantsi saaks ära lahendada.

    1. Esmakordselt rakendati keskkonnasõbraliku majandamise toetuse raames mesilaste korjealade rajamise tegevust 2015. aastal. Kuna toetusalused pinnad olid väikesed, tellis Maaeluministeerium maaülikoolilt uuringu korjetaimede seemnesegude väljatöötamiseks. Uuringu tulemusi plaanib Maaeluministeerium kasutada toetuste nõuete parendamiseks.

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: