Titaandioksiidi toidu lisaainena kasutamine plaanitakse keelata

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas tänavu mais ohutushinnangu, mille kohaselt ei saa pidada titaandioksiidi kasutust toiduvärvina ohutuks. Inimeste tervise kaitsmiseks plaanitakse Euroopa Liidus selle kasutus toidu lisaainena keelata, kirjutab Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist Annika Leis.

Foto: Pixabay

Toidus võib kasutada vaid selliseid lisaaineid, mille ohutust on kontrollitud ning mis on lubatud koguses ja ettenähtud eesmärgil kasutades tervisele ohutud.

Lisaainete ohutust hindab Euroopa Liidus EFSA. Kõik lisaained, mida võib mingil eesmärgil toidus kasutada, on kirjas Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelus. Samas on käimas 2022. aastani vältav programm, mille käigus hindab EFSA värskete teadusandmete põhjal uuesti praegu kasutada lubatud lisaainete ohutust ja tarbimist (lisaainete uuesti hindamise programm).

Titaandioksiidi kasutatakse toidus valge värvuse saavutamiseks

Lisaaine titaandioksiid (E 171) on valge toiduvärv, mida võib kasutada tehnoloogilise vajaduse korral toidule valge värvuse andmiseks.

2016. aastast pärit lisaainete kasutusandmete kohaselt lisatakse titaandioksiidi  joogivalgendajatesse, jäätistesse, kondiitritoodetesse, maiustustesse, närimiskummidesse, valikpagaritoodetesse, suppidesse, kastmetesse, salatitesse, soolastesse võileivamääretesse, maitsestatud jookidesse, töödeldud pähklitesse ja toidulisanditesse.

Toidus kasutatud lisaained on kirjas toidupakendi märgistusel koostisosade loetelus. Lisaaine märgistatakse rühmanimetusega (nt toiduvärv, magusaine, säilitusaine), millele järgneb E-number või lisaaine täpne nimetus. Titaandioksiidi sisaldaval toidul on selleks märkeks kas „toiduvärv titaandioksiid“ või „toiduvärv E 171”.

Titaandioksiidi kasutust toidu lisaainena ei saa pidada ohutuks

Titaandioksiid on praegu toidus kasutada lubatud lisaainete loetelus kirjas. Selle aine ohutust toidus hinnati lisaainete uuesti hindamise programmi raames 2016. a.

EFSA 2016. a arvamuses soovitasid teadlased teha uusi uuringuid, et täiendada andmeid mõjust reproduktiivsüsteemile. Puudulike andmete tõttu ei olnud toona võimalik kehtestada lisaaine päevast ohutut kogust ehk aine kogust, mida võib ööpäevas kogu eluea jooksul ohutult tarbida, arvestatuna kehakaalu kilogrammi kohta (acceptable daily intake – ADI). Samuti toodi arvamuses välja, et E 171 osakeste suurust ja jaotust tuleks täpsemalt kirjeldada.

EFSA avaldas 6. mail 2021 a. uue ohutushinnangu titaandioksiidi kasutamisele toidu lisaainena. Hinnangus vaadati üle ka 2016. aastal avaldatud ohutushinnang, milles rõhutati vajadust lisauuringute järele, et koguda piisavalt teaduslikku infot lõpliku ohutushinnangu andmiseks. 

Kogu saada olevat teaduslikku informatsiooni arvestades järeldasid EFSA teadlased, et titaandioksiidi kasutust toidu lisaainena ei saa pidada ohutuks. Sellele järeldusele jõuti, kuna toidu koostises sisalduvate titaandioksiidiosakeste söömisel ei olnud võimalik välistada genotoksilisust.

Genotoksilisuse all mõistetakse keemiliste ainete võimet kahjustada DNAd (rakkude geneetilist materjali). Genotoksilisus võib avaldada vähki tekitavat mõju, seetõttu tuleb iga toidus kasutatava aine ohutuse hindamisel uurida selle võimalikku genotoksilisust. Kuigi andmed titaandioksiidi üldise toksilise mõju kohta polnud ühesed, ei saanud uute teadusandmete põhjal välistada aine genotoksilist mõju ning seetõttu ei saanud sellele lisaainele kehtestada ohutut päevast kogust (ADI).

Titaandioksiidi sisaldava toidu söömisel imendub ja koguneb organismi väike kogus titaandioksiidiosakesi.

Ohutushinnangu andmisel sellise järelduseni jõudmiseks arvestati tuhandeid uusi teadusuuringuid, mis on tehtud pärast 2016. a ilmunud ohutushinnangut, ning uut teadusinfot nanoosakeste kohta. Titaandioksiidi söömisel võib inimene kokku puutuda nanoosakestega, sest see toiduvärv sisaldab kuni 50% nanosuuruses osakesi (suurus on väiksem kui 100 nanomeetrit).

Titaandioksiidi kasutamine toidu lisaainena plaanitakse keelata

Uue ohutushinnangu põhjal plaanitakse keelata Euroopa Liidus titaandioksiidi kasutus toidu lisaainena, et vältida võimalikku ohtu inimeste tervisele.

Euroopa Komisjon on rõhutanud oma püüdu tegutseda võimalikult kiiresti, seetõttu on oodata E 171 keelustamise eelnõud juba 2021. a sügisel. Kuna titaandioksiidi tarbimisel ei tuvastatud akuutset mõju, vaid EFSA ohutushinnangu kohaselt ei suudetud välistada genotoksilisust, siis keelustatakse titaandioksiidi kasutus toidus järk-järgult. Titaandioksiidi kasutusele on toidutööstusel vaja leida asendus, seetõttu plaanitakse anda E 171 kasutusele alternatiivide leidmiseks üleminekuaeg.

EFSA ohutushinnanguga lisaainele E 171 saab tutvuda ameti kodulehel.

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: