Tasub teada: mida teha oma aia- ja põllusaadustega?

Aedades ja põldudel on valminud saak. Mida tohib ja mida ei tohi teha oma üle jäävate aia- ja põllusaadustega? Kas saadusi võib pakkuda kohalikule restoranile, lasteaia- või koolisööklale? Millega peab seejuures arvestama? Neist teemadest annab ülevaate Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Katrin Kempi.

Foto: Pixabay

Aia- ja põllusaadusi võib pakkuda kohvikutele, lasteaedadele jt asutustele

Toiduseadus ega teisedki õigusaktid ei piira enda kasvatatud puu- ja köögiviljade, marjade ega muu taimse toidu turustamist kohvikutele, lasteaedadele, koolisööklatele või poodidele. Puu- ja köögivilja, marjade jms kasvatamise puhul on ametlikus kõnepruugis tegu mitteloomsete esmatoodete tootmisega. Selliste esmatoodete kasvataja võib olla nii kohalik väiketalunik kui ka tore naabritädi, kellel sügisel näiteks õunu üle jääb.

Enda kasvatatud esmatooteid on lubatud müüa või anda otse tarbijale ning ka jae- ja toitlustusettevõttele, kes müüvad need edasi tarbijale või valmistavad neist maitsvaid roogi. Seega võib enda kasvatatud puu- ja köögivilja pakkuda nii restoranidele, kohvikutele, sööklatele kui ka kohalikku poodi või müüa ise turul ja koduväravas ning sellisest tegevusest ei ole vaja Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Milliseid nõudeid on vaja täita?

Aia- ja põllusaadused peavad olema ohutud ja söögikõlblikud, neis ei tohi olla inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi. Pakkumiseks sobivad vaid terved, korralikud, ilma mädaplekkideta ja hallituseta aia- ja põllusaadused. Väga tähelepanelik tuleb olla seentega – nende puhul peab olema täiesti veendunud, et tegu on söögiseentega.

Kui turul müüakse oma aia- ja põllusaadusi, siis peab vajadusel olema valmis järelevalveasutusele tõendama, et müüdav toodang on pärit enda aiast või põllult.  Oma aia- ja põllusaaduste päritolu saab tõendada näiteks arvestuslehega, kus on kirjas müüdavate saaduste kogus ja päritolu.

Kui müüd regulaarselt oma aia- ja põllusaadusi poodi või toitlustajale, on oluline teada ja kirja panna, millal, kellele, kui palju ja millist aia- ja põllusaadust müüsid. Sellise jälgitavuse tagamine on oluline toiduohutusega seotud probleemide (nt pestitsiidide jääkide kõrge sisaldus) ilmnemisel.

Aiasaadustest valmistatud moosi või mahla müümiseks on vaja täita nõudeid

Kui aia- ja põllusaaduste kasvataja soovib oma saadustest teha ise mahla, moosi vms ja seda müüa, siis peab ta järgima toiduseaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid toiduhügieenile – näiteks koostama lihtsa enesekontrolliplaani, võtma perearstilt tervisetõendi jne. Kui kõik ettevalmistused on tehtud ning ka Põllumajandus- ja Toiduametile on esitatud majandustegevusteade, võib oma tegevusega alustada.

Täpsemat infot nii kodus müügiks valmistatavale toidule kehtivate nõuete kui ka tegevusest teavitamise kohta saab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: