Euroopas kavandatakse meetmeid toiduga saadavate transrasvade vähendamiseks

Vastvalminud Euroopa Komisjoni raport „Toidus ja elanike üldises dieedis sisalduvate transrasvhapete kohta“ analüüsib võimalusi toiduga saadavate transrasvhapete  vähendamiseks. Raportis jõutakse järeldusele, et kõige tõhusam viis selleks on tööstuslike transrasvhapete  sisaldusele  piirnormi seadmine. Mis on transrasvhapped ja kuidas nad tekivad? Transrasvhappeid leidub looduslikult vähesel määral mõnedes toitudes (nt punases lihas ja piimatoodetes), samuti võivad need tekkida teatud... Continue Reading →

Aasiast pärit ohtlik lehtpuude kahjustaja on võimeline levima ka põhjamaades

Soomes leiti loodusest esimest korda ohtlik lehtpuude kahjustaja aasia sikk. Leid näitab, et kahjustaja on võimeline põhjamaade kliimas ellu jääma ja paljunema. Eestis aasia sikku seni loodusest leitud ei ole. Millist kahju Hiinast pärit taimekahjur meie looduses põhjustada võiks ning kuidas vältida tema sissetoomist Eestisse, kirjutavad Maablogis Ülle Metsman ja Tea Tasa Põllumajandusameti fütosanitaaria büroost.... Continue Reading →

Mis on muutunud põllumajandusmaa turul põllumajandussektori majandusraskuste valguses?

Maa on põllumajanduses peamine tootmisressurss. Seetõttu on eelkõige oluline, et maa kuuluks selle tegelikule harijale ja et ta oleks aktiivses kasutuses. Käesolev artikkel annab ülevaate viimaste aastate arengutest põllumajandusmaa turul ning kas ja millist mõju on sellele hakanud avaldama põllumajandussektori olukord. Sektori raskused on toonud kaasa haritava maa prognoositava hinna tõusu pidurdumise ja tehingute arvu... Continue Reading →

Kuidas otsustatakse seakatku tõttu hukatud sigade matmine?

Kas matta taudikoldes hukatud sigu või mitte, otsustatakse iga konkreetse juhtumi puhul eraldi. Selleks kaalutakse kõiki seotud riske, sh nii taudi edasikandumise riski kui ka veekaitsega seotud aspekte. Otsuse teeb kohalik loomatauditõrje komisjon, kuhu kuuluvad nii Veterinaar- ja Toiduameti kui Keskkonnaameti esindajad, kirjutab Jõgevamaa veterinaarkeskuse juhataja Harles Kaup. Komisjon kaalub kõiki võimalikke tegureid: käideldavate jäätmete... Continue Reading →

Põllumajandusamet: saagikoristus võib soodustada tuulekaera levikut

Seoses läheneva viljakoristusperioodiga palub Põllumajandusamet olla kõigil vilja-ja seemnekasvatajatel hoolas saagi koristamisel ja transportimisel, et vältida tuulekaera levikut teistele põldudele. Tuulekaera leviku tõkestamiseks peavad kõik viljakasvatajad saagi transportimisel kasutama koormakatet ning leitud tuulekaerast ametile teada andma, kirjutab Põllumajandusameti seemne büroo peaspetsialist Virve Straume. Tuulekaerast (Avena fatua L.) on saanud Eestis raskesti tõrjutav umbrohi, mis põhjustab... Continue Reading →

Toorpiima tuleb enne tarbimist kuumutada

Hea hügieenitava rakendamine farmides ja külmaahela säilitamine farmist tarbijani aitab oluliselt vähendada võimalikke toorpiimast tingitud terviseriske, kuid parim viis riskide vältimiseks on piima kuumtöötlemine, kirjutab Põllumajandusministeeriumi toiduhügieenibüroo peaspetsialist Annika Leis. Hiljuti Eesti Maaülikoolis läbi viidud uuringud näitavad, et toorpiima tarbimisest tingitud terviseriskide minimeerimiseks tasub piima enne tarbimist kuumutada. Seepärast plaanib Põllumajandusministeerium uuendada 2006. aastast kehtivat... Continue Reading →

GMO-de tulevik Euroopa Liidus

Euroopa Parlament võttis aasta alguses vastu eelnõu, millega lubatakse EL liikmesriikidel piirata või keelustada geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasvatamist oma territooriumil, isegi kui see on lubatud EL tasandil. Nüüd on Euroopa Liidus algatatud arutelu sarnase õiguse andmise kohta ka geneetiliselt muundatud toidu ja sööda osas, kirjutab Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.  GMO tekitab vastakaid... Continue Reading →

Kuidas turul maasikaid valida?

Maasikahooaeg läheneb ja turgudel võib juba leida eestimaiseid kasvuhoones kasvatud maasikaid. Kuidas tuvastada maasikate päritolu, millise info peab tarbija saama pakendilt või müügikohast ning millised nõuded kehtivad puu- ja köögiviljade kvaliteedile, kirjutab Maablogis Põllumajandusameti aianduse büroo juhataja Saima Evendi. Juba mõnda aega püüavad kaupluste müügilettidel pilke värsked, peamiselt Hispaania ja Kreeka päritolu maasikad. Turgudel ja... Continue Reading →

Ka pealtnäha terved taimed võivad olla ohtlike taimehaiguste kandjaks

Põllumajandusamet on sel kevadel korduvalt avastanud koos taimse materjaliga Eestisse imporditud ohtlikke taimekahjustajaid. Peamiseks haiguste ja kahjurite edasikandjaks on inimene. On paratamatu, et aina kiireneva kaupade liikumisega eri maailma piirkondade vahel kaasnevad ka teatud ohud. Eestissegi tuuakse igal aastal hulgaliselt uusi ja põnevaid taimeliike ning vanade armastatud taimede uusi sorte ja aretisi. Taimeistikutes, lõikelilledes või... Continue Reading →

Maaettevõtlus nõuab uute teadmiste ja oskustega spetsialiste

Viimastel aastatel toimunud muutused põllumajanduses nõuavad noortelt üha mitmekülgsemaid teadmisi ja oskusi ning ka kutseharidus peab ajaga kaasas käima. Lisaks traditsioonilise põllumajandushariduse andmisele peab kool valmistama ette tulevasi ettevõtjaid, kirjutab Maablogis Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin. Järvamaa Kutsehariduskeskus kui Türi kunagise näidissovhoostehnikumi järglane on omaaegse prestiižse maakooli järjepidevust kandnud ning ka tänasel põllumajandusharidusel ei ole... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑