Muld kui elurikkuse alustala

Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimub ELi põllumajandusministrite mitteametlik kohtumine, kus muuhulgas arutatakse, kuidas põllumajandussektor saab ELi ühise põllumajanduspoliitika kaudu panustada kliimaeesmärkide täitmisse.  Muldadest ja sellest, et mulda on hakatud varasemaga võrreldes enam tähtsustama kui üht peamist meie olemasolu jaoks vajalikku osa keskkonnast, kirjutab Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Eike Lepmets. Meie põhjanaaber... Continue Reading →

Biomajandus Euroopas: olevik ja tulevik

Euroopa Komisjon avaldas oma nägemuse Euroopa Liidu biomajanduse strateegia uuendamisest. Tegu on strateegiaga, mille kehtiv versioon võeti vastu aastal 2012. Seega on aeg hinnata saavutatut ning planeerida tulevikku. Kirjutise eesmärk ei ole sõna-sõnalt kopeerida komisjoni teatise teksti, vaid anda sellest esialgne, lihtsustatud ülevaade, kirjutab Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. Mis on... Continue Reading →

Aravete biogaasijaam töötleb aastas 100 000 tonni sõnnikut

14. juunil avas Aravete Agro pidulikult Eesti esimese biogaasijaama, mis võimaldab põllumajanduses tekkivaid biogaase kasutada ka väljaspool põllumajandussektorit. „Biogaasijaama käivitamine on positiivne näide sellest, kuidas innovaatiliselt ära kasutada tootmises tekkivaid jääke ning taastuvaid loodusressursse,“ rõõmustas avamisel osalenud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Taastuvenergia ja keskkonnasõbralikkus on suunad, mille poole peame liikuma.“ Aravete biogaasijaam toodab soojus- ja elektrienergiat... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑