Kui palju taimekaitsevahendeid kasutab Eesti põllumees?

Taimekasvatussaaduste kasvatamine on alati väljakutse nii tehnoloogia ja ilmastiku kui taimekahjustajate surve jt tegurite tõttu. Eesti põllumajanduslikes majapidamistes kasutati mullu Statistikaameti andmetel 889,6 tonni taimekaitsevahendeid. Kuidas selline kogus kujuneb, selgitab Maaeluministeeriumi taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul kaotatakse üle maailma taimekahjustajate tõttu 20-40% saagist. Maailmas on umbes 250 000 taimeliiki. Neist... Continue Reading →

ETKI kaardirakendus aitab põllumeestel taimekaitsetöid ajastada

Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teadlased kaardistavad üle Eesti olulisemate taimekahjustajate esinemist ja annavad põllumeestele operatiivselt teavet taimekaitsetööde ajastamiseks ning seeläbi tõrjeefektiivsuse tõstmiseks. Keemilise taimekaitse kasutamine on majanduslikult õigustatud vaid juhul, kui taimekaitse tulemusel saadava saagi väärtus ületab taimekaitsele tehtud kulutused. Üksikute kahjurite või taimehaiguste vähese esinemise korral jääb taimekahjustaja tekitatud kahju väikseks ning taimekaitsevahendite kasutamise kulud... Continue Reading →

Sobivate taimekaitselahenduste nappus piirab puuvilja- ja marjakasvatust

Põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud uuringust selgub, et paljude vähe levinud põllumajanduskultuuride kasvupind on viimase 10 aasta jooksul oluliselt vähenenud. Üks vähenemise põhjus on sobivate taimekaitselahenduste nappus, kirjutab põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep. Vähelevinud kultuurideks nimetatakse põllumajanduskultuure, mida ei kasvatata riigis laialdaselt või kasvatatakse laialdaselt, kuid mille puhul tekivad erakorralised taimekaitsevajadused.  Et määratleda, millised kultuurid on... Continue Reading →

Vähe levinud põllumajanduskultuure võiks kasvatada Eestis senisest enam

Nii Eestis kui kogu Euroopas on põllumehed hädas vähe levinud põllumajanduskultuuride kasvatamisel, sest lubatud taimekaitsevahendite valik on piiratud. Väike turg pole tootjatele uute taimekaitsevahendite loomiseks ning turule toomiseks piisavalt ahvatlev. See omakorda piirab põllumeeste huvi vähe levinud ja väikese kasvupinnaga kultuure kehvema saagikuse tõttu kasvatada, kirjutab Maablogis taimekaitse büroo peaspetsialist Julia Viguro. Põllumajanduslikes majapidamistes kasvatatavad... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑