GRAAFIK: Kala hind maailmaturul tõuseb

ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni koostatav hinnaindeks näitab kala hinna järjepidevat kasvu, mida veab nõudluse kasv maailmaturul, rääkis Felix Dent ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni kalamajandusosakonnast. Nõudlust veab jõudsalt kasvav Hiina turg, mis on kerkinud maailma neljandaks importivaks riigiks ning on maailma suurim kalatooteid eksportiv riik. FAO andmeil kasvab ka Euroopa Liidu kalanõudlus, kus on probleemiks kujunemas... Continue Reading →

Tulevik on vesiviljeluse päralt, kilul-räimel samuti potentsiaali

Maailma kalakaubandus on tõusuteel ning olukorras, kus maailma kalavarude säilitamine on aina teravam küsimus, on maailma kalanõudluse rahuldamisel kasvav osatähtsus vesiviljelustoodangul, väidab Felix Derk ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni kalamajandusosakonnast. „Merekalade varud on ülepüügi tõttu ammendumas, seega toodangu suurendamiseks potentsiaali ei ole,“ selgitab Derk. FAO andmebaasist selgub, et 392 loodusliku päritoluga kalaliigist on 15% ülepüütud, 6%... Continue Reading →

Islandi kalandusteadlane: Eestil üsna tõhus kalavarude majandamine

Kalavarude ühisesse majandamisse on sisse kirjutatud huvide konflikt, mis takistab kalandussektori arengut, väidab Islandi Ülikooli professor Ragnar Arnason. Teisest maailmasõjast alates on kalalaevastikud kasvanud, kasumlikkus langenud ning kalavarud vähenenud. Maailma kalandussektori väärtus on erinevatel andmetel hinnanguliselt ca 90 miljardit USD. Sealjuures puhaskasum on hinnanguliselt 5 miljardit USD ja kalandussektorile eraldatud toetused jäävad suurusjärku 10 miljardit... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑