Kogukonnateenused: internetipunktist estraadini

Kas olete kunagi mõelnud, mis täpselt on kogukonnateenus? Või näiteks millised teenused on kogukondades kättesaadavad ja kuidas need mõjutavad kohalikku elu? Põllumajandusministeeriumi tellimusel viis Ernst ja Young Baltic AS  eelmisel aastal läbi uuringu, milles ühe valdkonnana just nimelt neid küsimusi käsitles. Muu hulgas selgus uuringust, et kogukonnateenuste pakkumist peetakse maapiirkondade teenuste pakkumise elavdamisel üheks võtmeteguriks,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑