Mis on jääk- ja saasteained toidus?

Kas olete kunagi mõelnud, mis ained satuvad toidu sisse selle suitsutamisel? Või kuhu kogunevad dioksiinid? Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev teeb Maablogis väikese ülevaate, mida kujutavad endast jääk- ja saasteained, mis mõnikord toitu võivad sattuda. Jääkainetega on tegelikult lihtne - need on need ained, mida on toidu tootmisel kasutatud mingisuguse efekti saamiseks, näiteks mõne... Continue Reading →

Glüfosaat ja teadusuuringud

Alates glüfosaadi turule lubamisest on teaduse ja tehnika arengus toimunud olulisi muutusi. Turule on ilmunud paremad ja täpsemad mõõteriistad, mis kõik on aidanud glüfosaadi ohutuse alastes uuringutes tuua välja uusi, eeskätt selle kasutamise piiramist või üldse keelustamist rõhutavaid asjaolusid. Nii Euroopa Komisjon kui liikmesriigid suhtuvad neisse väga tõsiselt. Näitena toon siinjuures palju kõmu tekitanud Open... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑