Eesti vesiviljelustoodangu müügimahud kasvavad

Euroopa Kalandusfondist perioodil 2007-2013 Eesti vesiviljelussektorisse tehtud investeeringud on hakanud tulemusi näitama. Viimase nelja aasta jooksul on Eesti vesiviljelussektori toodang kahekordistunud. Statistikaameti andmetel jõudis 2014. aastal Eesti vesiviljelussektori (põhiliselt kala- ja vähikasvatused) aastane müügimaht ligi 870 tonnini. Veel neli aastat tagasi jäi see alla 400 tonni. Põhiline vikerforell Statistikaameti andmed näitavad, et üle 60% vesiviljeluse... Continue Reading →

Millised on viimase 10 aasta arengud kalanduses?

OECD on koostanud ülevaate, mis kajastab maailma ja OECD liikmesriikide kalandussektorite arenguid. Nii suurim merekala püüdja kui ka vesiviljelustoodangu kasvataja on raporti andmetel Hiina. Viimase kümne aasta jooksul on Hiina kasvatanud vesiviljeluse toodangumahtusid tervelt 1539%, toob ülevaatest välja Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna peaspetsialist Maarja Purik. Merekalapüügi haripunkt 18 aasta eest 1996. aastal saavutas maailma merekalapüük oma haripunkti,... Continue Reading →

Kalatarbimine on maailmas kolmekordistunud

Viimase 60 aasta jooksul on kalatarbimine maailmas inimese kohta kolmekordistunud, selgub ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) toiduga kindlustamise komitee ekspertkogu raportist. Kasv on tulnud põhiliselt kalakasvatustest, sest püütavad kogused on jäänud 1990. aastate tasemele. 2012. aasta kalatoodang maailmas oli kokku 158 miljonit tonni, millest 66 miljonit tonni pärines kasvatustest. Kalatarbimine inimese kohta on 60 aastaga... Continue Reading →

Eesti vesiviljelustoodangu müügimahud saavutasid rekordtaseme

Eestis kasvatatud kaubakala müügimaht oli Statistikaameti andmetel 2013. aastal 733 tonni, mis on ühtlasi taasiseseisvunud Eestis rekordtase. Mahu poolest kõige olulisem on vikerforell 465 tonniga, andes üle 60% Eesti vesiviljelustoodangust. Karpkala müügimaht oli 43 tonni ja muu kala osakaal  kokku oli 223 tonni. Lisaks kaladele müüdi Eestis möödunud aastal 0,4 tonni jõevähke ja 5 tonni... Continue Reading →

Tulevik on vesiviljeluse päralt, kilul-räimel samuti potentsiaali

Maailma kalakaubandus on tõusuteel ning olukorras, kus maailma kalavarude säilitamine on aina teravam küsimus, on maailma kalanõudluse rahuldamisel kasvav osatähtsus vesiviljelustoodangul, väidab Felix Derk ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni kalamajandusosakonnast. „Merekalade varud on ülepüügi tõttu ammendumas, seega toodangu suurendamiseks potentsiaali ei ole,“ selgitab Derk. FAO andmebaasist selgub, et 392 loodusliku päritoluga kalaliigist on 15% ülepüütud, 6%... Continue Reading →

Kuidas kasvatada 850 tonni kala ja vähke?

Eelmise aasta lõpuks oli Eesti vesiviljelussektoris – see tähendab kala- ja vähikasvandustes – viimase kuue aasta jooksul Euroopa Kalandusfondi toel ellu viidud projektide võimsus tervelt 850 tonni. Statistikaameti andmetel oli 2012. aasta kasvatatud kala müük 370 tonni.  Vesiviljelussektori arendamiseks on Eestis tegelikult üldse head looduslikud tingimused, seda nii vee- kui maaressursi mõttes. Euroopa Liiduga liitumise järel on... Continue Reading →

Kalakasvanduste tähtsus toidu tootmisel tõuseb

Kalakasvatus on ja jääb lähitulevikus kõige kiiremini tõusvaks loomse toidu tootmise sektoriks, selgus ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) kalanduskomitees, kus oli arutlusel hiljuti valminud maailma kalandusülevaade. Globaalselt on selge, et paljusid kalaliike rohkem püüda ei saa enne, kui nende liikide varud on taastunud. Seega kala üleilmsele toidulauale saab rohkem tulla vaid vesiviljelusest ehk kalakasvatusest. Kui... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑